Chystáte se vstoupit na stránky obsahující materiály s erotickou nebo sexuálně orientovanou tématikou (texty, obrázky). V rámci ochrany uživatelů, pro které jsou tyto stránky nevhodné, si prosím pozorně přečtěte následující podmínky vstupu.

  1. Dosáhl jsem zletilosti a věku 18 a více let.
  2. Nacházím-li se ve státě, kde je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji podmínky zletilosti v tomto státě a je mi více než 18 let.
  3. Potvrzuji, že vstup na tyto stránky není předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem příslušníkem, zakázán či omezen, a že si budu vybírat výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, v němž se nacházím.
  4. Souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál mohu užívat pouze v soukromí a výlučně pro svou vlastní potřebu.
  5. Potvrzuji, že sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují ani mne nijak neohrožují a že na tyto stránky vstupuji dobrovolně.
  6. Potvrzuji, že neposkytnu ani svým chováním přímo či nepřímo neumožním přístup k obsahu těchto stránek osobám mladším 18 let ani jiným osobám nesplňujícím některou z výše uvedených podmínek vstupu.

Splňuji a souhlasím se všemi podmínkami uvedenými v bodech 1 až 6.

Stránky vyžadují, aby měl váš browser povolenou funkci cookie.